צַהֲלִי וָרֹנִּי, יוֹשֶׁבֶת צִיּוֹן כִּי-גָדוֹל בְּקִרְבֵּךְ, קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל

המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון
Bookmark and Share
הודעות

שיעורים היום :
  • נושא: תלמוד-דף יומי בימי: שלישי בשעה: 07:30 מיקום: במרכז הקהילתי מיועד ל: גברים
  • נושא: סוגיות בפרשת השבוע בימי: שלישי בשעה: 09:00 מיקום: במרכז הקהילתי מיועד ל: גברים ונשים
  • נושא: על התפילה בימי: שלישי בשעה: 10:15 מיקום: במרכז הקהילתי מיועד ל: גברים ונשים
  • נושא: משלי חיות בתנך בימי: שלישי בשעה: 18:00 מיקום: בחדר לימוד מיועד ל: גברים-נשים
  • נושא: תלמוד מסכת כתובות בימי: שלישי בשעה: 20:00 מיקום: רח' נתן החכם6 בבית משפחת הירשברג מיועד ל:
  • נושא: סוגיות בפרשת השבוע בימי: שלישי בשעה: בין מנחה לערבית מיקום: במרכז הקהילתי מיועד ל: גברים

זמני תפילה לשבוע בתאריכים
18/08 - 25/08

אמצע השבוע ימים א-ה

שחרית מניין א : 06:00

שחרית מניין ב : 7:00

מינחה : 19:07

ערבית : 19:27

שבת פרשת : כי תצא

הדלקת נרות : 18:53

מנחה ערב שבת : 19:03

שחרית : 09:15

מנחה גדולה : 12:15

ערבית מוצ"ש : 19:52


האתר מוקדש לעילוי נשמת:
ת.נ.צ.ב.ה.

מעוניין להקדיש את האתר לעילוי נשמת קרוביך? צור קשר
(ח"י ש"ח לחודש)


יוארצייט
קישורים

על פרשת: ניצבים

קלותה של תשובה

"כִּי הַמִּצְוָה הַזֹּאת אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם לֹא נִפְלֵאת הִוא מִמְּךָ וְלֹא רְחֹקָה הִוא:...כִּי קָרוֹב אֵלֶיךָ הַדָּבָר מְאֹד בְּפִיךָ וּבִלְבָבְךָ לַעֲשֹׂתוֹ"(ל,יא-יד).

"המצוה הזאת" על התשובה הנזכרת, כי:" והשבות אל לבבך" (בפסוק א) "ושבת עד ה' אלהיך" (בפסוק ב) מצוה שיצוה אותנו לעשות כן... קרוב אליך מאד לעשותו בכל עת ובכל מקום, וזה טעם:" בפיך ובלבבך לעשותו" - שיתודו את עונם ואת עון אבותם בפיהם, וישובו בלבם אל ה', (רמב"ן).

"אמר ר' אליעזר בר יעקב בשם ר' פנחס בן יאיר: אמר הקב"ה אני עשיתי את יצר הרע, הזהר שלא יחטיאך, משהחטיאך הוי זהיר לעשות תשובה, ואז אשא עונך, שנאמר: "אֲנִי עָשִׂיתִי וַאֲנִי אֶשָּׂא וַאֲנִי אֶסְבֹּל וַאֲמַלֵּט:(ישעיה מו, ד), מדין של גיהנם, לכך נאמר: "אַשְׁרֵי נְשׂוּי פֶּשַׁע כְּסוּי חֲטָאָה". (מדרש שוחר טוב, תהילים,ל"ב).

ניתן ללמוד מהמדרש,כי כמובן שיודע ה' כי 'אדם מועד לעולם', הרי הוא ברא את יצה"ר, 'שיאתגר' את האדם וינסה להכשילו בחטא וכן נאמר:" כִּי אָדָם, אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא)"קהלת, ז,כ) ונאמר:" כִּי יֶחֶטְאוּ לָךְ, כִּי אֵין אָדָם אֲשֶׁר לֹא יֶחֱטָא (מלכים א, ח,מו)  וכמובן שרצון ה' הוא שלא יחטא האדם, אולם אם נכשל, מלמד ה' שיעשה האדם תשובה ועל ידה יישא ה' עוונו ויכפר לו.

וכן מלמד הזוהר:" כד בעא למברי אדם, אמרה תורה קמיה: אי בר נש יתברי ולבתר יחטי ואנת תידון ליה, אמאי יהון עובדי ידך למגנא, דהא לא ייכול למסבל דינך?!  אמר לה קודשא בריך הוא: הא אתקינת תשובה עד לא בראתי עלמא!" ( זוהר תולדות דף קלד:), כלומר: לקושיית התורה על ה', מדוע מעשי ידיך בבריאת האדם יהיו לחינם, הרי ברור שהאדם יחטא מאחר שיברא?! משיב ה' בפשטות:" הרי התקנתי את התשובה עוד לפני בריאת העולם וכאילו אומר:" ומה לא ברור כאן...?".

-ואין לומר חו"ש שהתשובה היא חד פעמית, אלא תמיד קיימת,מלמד המדרש: רבי חנינא בר פפא שאל לרבי שמואל בר נחמן מהו דכתיב:" ואני תפלתי לך ה' עת רצון" (תהלים סט)?אמר לו:" שערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים אבל שערי תשובה לעולם פתוחים. אמר לו מנין? דכתיב (תהלים, סה):" נוֹרָאוֹת בְּצֶדֶק תַּעֲנֵנוּ אֱלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ מִבְטָח כָּל קַצְוֵי אֶרֶץ וְיָם רְחֹקִים", מה המקוה הזה פעמים פתוח פעמים נעול אף שערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים אבל הים הזה לעולם פתוח, כך ידו של הקב"ה לעולם פתוח' לקבל שבים (דברים רבה, פרשה ב).

-וגם אין לומר שהתשובה רק על עבירות קלות או מעטות, אלא כפי שמלמד המדרש:" אבי שבשמים, יהי שמך הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים ותהא לך קורת רוח מישראל עבדיך בכל מקומות מושבותיהם, שאמרת אקבל פושעיהן בתשובה, שאפילו הגדיל אדם מאה עבירות זו למעלה מזו, הרי אני ברחמים ומקבלו בתשובה, שאפילו עומד אדם ויחרף כלפי למעלה ויחזור ויעשה תשובה, הקב"ה מוחל על כולם"(אליהו רבה,פרשה כ).

-וגם אין לחשוב ולומר, שמא לא יקבלני ה' בתשובה, שהרי מלמד המדרש על הפס:" קְחוּ עִמָּכֶם דְּבָרִים וְשׁוּבוּ אֶל ה' אִמְרוּ אֵלָיו כָּל תִּשָּׂא עָוֹן וְקַח טוֹב וּנְשַׁלְּמָה פָרִים שְׂפָתֵינוּ"(הושע, יד, ג).  בשר ודם כועס על חבירו והוא מוליך לו דורון שיקבלנו, ספק מתקבל ספק אינו מתקבל, והקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא מתפייס בדברים:" קחו עמכם דברים" (הושע י"ד, ג'), ולא עוד, אלא אדם שהוא הולך לכבד את המלך, הולך אצלו מלא וחוזר ריקם, והקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא הולכים אצלו ריקנים ושבים מלאים, הם אומרים לו:" כל תשא עון" (הושע י"ד) והוא אומר להם:" וקח טוב" (הושע י"ד), לכן הנביא משבחו על רוב רחמיו ואומר לו מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע (מיכה ז' י"ח). (פסיקתא רבתי פיסקא מד - שובה ישראל).

-ומה הם ה'דברים' שמזכיר הפסוק? הוי אומר זה 'וידוי' ומלמד הזוהר:" פתח ר' חייא ואמר (תהלים לב,ה):" חַטָּאתִי אוֹדִיעֲךָ וַעֲוֹנִי לֹא כִסִּיתִי אָמַרְתִּי אוֹדֶה עֲלֵי פְשָׁעַי לַה' וְאַתָּה נָשָׂאתָ עֲוֹן חַטָּאתִי סֶלָה", מכאן אוליפנא, דכל בר נש דמכסי חטאוי ולא מפרש לון קמי מלכא קדישא, ויתבע עלייהו רחמי, לא יהבין ליה למפתח פתחא דתשובה בגין דאיהו מכסי מיניה  ואי איהו פריש לון קמי קודשא בריך הוא קודשא בריך הוא חייס עליה ויתגברון רחמי על דינא וכ"ש אי איהו בכי, דהא כל פתחין סתימין איהו פתח ואתקבל צלותיה ועל דא פרישו דחטאוי יקרא הוא דמלכא לאגברא רחמי על דינא (זוהר ויקרא דף כ.).

פירוש: פס' זה מלמד שצריך האדם לחשוף ולפרש את חטאיו לפני ה' ולבקש מה' רחמים שיסלח לו, אחרת לו יפתח עבורו פתח התשובה להמיר את העוונות בזכויות ולהסיר מעליו את כעס הדין, אמנם בודאי כשיפרטם ויבקש עליהם כפרה וכל שכן כשיבכה, שאז יפתחו עבורו כל השערים.

-ובמקום אחר נאמר:" ר' חזקיה אמר:" כל מאן דאודי על חטאיה, קודשא בריך הוא שביק ליה ומחיל על חוביה. (זוהר בראשית דף נו.)

-גם אין לומר: שמא ישנאני ה' כשאפרט בפניו את החטאים, שהרי נלמד בהפך: פתח רבי אלעזר ואמר:" מֵאֲשֶׁר יָקַרְתָּ בְעֵינַי נִכְבַּדְתָּ וַאֲנִי אֲהַבְתִּיךָ" (ישעיהו,מג,ד)...הכי הוא ודאי,דכל בר נש דאיהו בחיובא קמי קב"ה, בקדמיתא הוא מזלזלא ותועבה איהו קמי קב"ה ובתר דאמלך ותב מחוביה, השתא אתיקר איהו מגרמיה וקב"ה קארי עליה ואמר:" מאשר יקרת"- את מגרמך יקרת, "בעיני נכבדת ואני אהבתיך". דהא לית רחימו לקב"ה בהדי בר נש בעלמא, אלא למאן דתב מחוביה  ועל דא:" ואני אהבתיך"(זוהר חדש בלק דף פט:). דווקא בטרם ששב האדם הוא מזולזל ובתועבה לפני ה', אמנם לאחר ששב אל ה', הוא מכובד ואהוב לפני ה', משום שאין אהבה לקב"ה לאדם בעולם, אלא למי ששב מעוונותיו!

-ונסיים בדברי מדרש אליהו רבא,יח:" בוא וראה כמה גדולה כחה של תשובה, שממלכת את בני אדם בעולם, וקושרת לבני אדם קשרים בראשיהן, ומרפא את חולה מחוליו, ומצילתו מכל צער יגון ואנחה, ומצילתו מדינה של גיהינם".


הרב יגאל זורבבלי