צַהֲלִי וָרֹנִּי, יוֹשֶׁבֶת צִיּוֹן כִּי-גָדוֹל בְּקִרְבֵּךְ, קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל

המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון
Bookmark and Share
הודעות

שיעורים היום :
  • נושא: תלמוד-דף יומי בימי: שלישי בשעה: 07:30 מיקום: במרכז הקהילתי מיועד ל: גברים
  • נושא: סוגיות בפרשת השבוע בימי: שלישי בשעה: 09:00 מיקום: במרכז הקהילתי מיועד ל: גברים ונשים
  • נושא: על התפילה בימי: שלישי בשעה: 10:15 מיקום: במרכז הקהילתי מיועד ל: גברים ונשים
  • נושא: משלי חיות בתנך בימי: שלישי בשעה: 18:00 מיקום: בחדר לימוד מיועד ל: גברים-נשים
  • נושא: תלמוד מסכת כתובות בימי: שלישי בשעה: 20:00 מיקום: רח' נתן החכם6 בבית משפחת הירשברג מיועד ל:
  • נושא: סוגיות בפרשת השבוע בימי: שלישי בשעה: בין מנחה לערבית מיקום: במרכז הקהילתי מיועד ל: גברים

זמני תפילה לשבוע בתאריכים
18/08 - 25/08

אמצע השבוע ימים א-ה

שחרית מניין א : 06:00

שחרית מניין ב : 7:00

מינחה : 19:07

ערבית : 19:27

שבת פרשת : כי תצא

הדלקת נרות : 18:53

מנחה ערב שבת : 19:03

שחרית : 09:15

מנחה גדולה : 12:15

ערבית מוצ"ש : 19:52


האתר מוקדש לעילוי נשמת:
ת.נ.צ.ב.ה.

מעוניין להקדיש את האתר לעילוי נשמת קרוביך? צור קשר
(ח"י ש"ח לחודש)


יוארצייט
קישורים

על פרשת: בהר

בהר סיני ענין שמיטה

פרשתנו מתחילה בתאור ציוויו של משה בהר סיני .הנושא המדובר הוא נושא ביאת הארץ המוביל למצות השמיטה. וַיְדַבֵּר ה' אֶל משֶׁה בְּהַר סִינַי לֵאמר: דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַה' (כה:א,ב).אחת השאלות הידועות,שזכתה להיות פתגם נפוץ. מה עניין שמיטה לעניין הר סיני? והלא נאמרו כל המצות מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטיה ודקדוקיה מסיני אף כולן נאמרו כללותיהן ופרטיהן ודקדוקיהן מסיני (תורת כהנים). עדיין יש מקום לשאלה,למה לא לימד זה אלא במצווה זו,מצות השמיטה בדווקא ולא במצוות אחרות? להלן נביא כמה הסברים מפי המפרשים:

רש"י לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב למדנו שכללותיה ופרטיה כולן נאמרו מסיני. ובא הכתוב ולימד כאן על כל דיבור שנדבר למשה בסיני שמסיני היו כללותיהן ודקדוקיהן וחזרו ונשנו בערבות מואב. מפה למדנו כי השמיטה ,ועניין ארץ ישראל.דווקא לא הוזכר בספר דברים, למרות ההקשר המתבקש. ללמדנו שכללי ופרטי המצוות נאמרו כולם בסיני, לכן לא ניתן יותר לחדש מצוות.

רמב"ן סוף סיפרא "אלה המצות, אין נביא רשאי לחדש עוד דבר מעתה - אשר צוה ה' את משה, כדאי השליח לשולחו, אל בני ישראל, זכות ישראל גרמה בהר סיני, שכולם נאמרו מסיני". פירוש "בהר סיני" בעלותו שם לקבל לוחות שניות:כי כשחטאו בעגל ונשתברו הלוחות כאילו נתבטלה הברית ההיא אצל הקב"ה. וכשנתרצה הקב"ה למשה בלוחות שניות ציווהו בברית חדשה ..וכאשר השלים אמר להם עוד צווה אותי השם בהר סיני לפרש לכם השמיטה והיובל ולכרות לכם על כל המצוה והמשפטים ברית חדשה באלה ובשבועה: לא הוצרך עתה שיזבח כבראשונה, אבל קבלו עליהם הברית הראשונה באלות ובקללות אלה. וזה טעם "אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני" (להלן כו מו), כי הוא הנותן להם בברית הזאת כי מחל להם על פי התנאים האלו .ואמת אמרו שבתנאי הארץ השמיטה והיובל כאשר יזכיר בתוכחות, ועל זה נתפרשו בברית הזאת השנית:כלומר מצווה זו של השמיטה היא בהקשר של לוחות השניות,בהם נכרתה הברית עם ה' בצורה מחודשת. לכן אחרי פרשת בהר באה פרשת בחוקותי עם התוכחות. אלו נועדו להיות תנאי הברית המחודשת, בהם ארץ ישראל היא הפרס לשומרי ברית ה', או העונש או העונש למפירי הברית.

אור החיים  א.לומר כי מחמת הר סיני פירוש מה שקיבלו בו היא שנגמרה המתנה, עבור התורה נתן ה' את הארץ: ב.עוד על פי הגמרא ע"ז(כ.) והרמב"ם בפרק ג' מהלכות זכיה (הלכה יא) " אסור לתת לגוי מתנת חנם". ישראל קודם שקבלו התורה דינם כגוי, ואחר קבלת תורה יכול ליתן להם, לזה אמר בהר סיני שבזה יוכל לומר אשר אני נותן לכם:

כלי יקר כשעלה משה אל הר סיני אחר שבעה שבועות שספרו ישראל מ"ט יום מן פסח עד עצרת, נתקדש אז אותו הר ונאסר בזריעה וחרישה ביום חמשים שבו נתנה התורה, והוא זמן משיכת היובל לקרא דרור וחפשי לכל ישראל חירות על הלוחות ועל ידי קול השופר של מתן תורה, באותו זמן הגיד הקב"ה למשה עניין השמיטה והיובל לומר שבמספר שבעה ובמספר מ"ט אני נותן קדושה זו לכל ארץ ישראל, שיש לה דמיון ויחוס עם הר סיני מצד היותה אווירא דא"י מחכים ואין תורה כתורת א"י, והר סיני. על כן ראוי ליתן גם לארץ ההיא קדושת הר סיני אחר מספר מ"ט שנה וכן במספר ז', או כדי לעשות זכרון למעמד הר סיני בקריאת דרור והעברת שופר מצורף לשאר טעמים שיש למצוה זו, על כן נאמר בהר סיני:

שפתי כהן בהר סיני הוא הדיבור, לפי שבפרשה זו מודיע מה שיהיה להם לישראל אם ישמרו השבתות שמצווה גוררת מצווה שבשמירת שבת בראשית יזכו לשבת עליון. וזהו אומרו והייתה שבת הארץ לכם לאכלה, הארץ היא ארץ החיים הוא עולם הבא עולם שכולו שבת, וזהו אומרו למשה כל המעלה שזוכין לה ישראל היא בהר סיני, בשביל עמידתם בהר סיני .

לסיכום: ראינו כי במצוות השמיטה ניתנו כלל ופרט וכלל בצורה ברורה בהר סיני. כך ניתנו גם כל המצוות הן בשיטה של כלל ופרט וכלל והן במיקום היחיד לנתינת התורה והוא בהר סיני. אשר על כן לא ניתן לשום נביא רשות לחדש אף מצווה, כיוון שהתנאים הללו יהיו חסרים. למדנו כי השכר והעונש על דברי הברית יהיה דרך ארץ ישראל. בנוסף ראינו כי רק על ידי קבלת התורה ועבורה התורה, יצאנו מתורת גויים, כך שניתן לתת לנו מתנה, והיא ארץ ישראל. כשם שספירת ארבעים ותשעה יום הובילה ליום החמישים הוא מתן תורה. כך ארבעים ותשע שנים בארץ מובילות לקדושת היובל. דרך ספירה זו יש תחנות של שביעית, המזכירות לנו את ערך השבת וקדושת השבת. נמצאנו למדים כי במצוות השמיטה טמונים יסודות הדת, וראוי לבעל נפש להגות בכך.


הרב אביעד עקיבא